Müstəqilliyimizin memarı

Müstəqilliyimizin memarı.  Hər bir xalqın uzaq və yaxın keçmişində onun taleyinə həlledici təsirgöstərmiş, ölkəsinin adını bəşər tarixinə şərəflə həkk etmiş,…