Author: admin

İqtisadi müstəqillik faktoru

İqtisadi müstəqillik faktoru Günü-gündən artan iqtisadi qüdrəti Azərbaycanın iqtisadi rolunu Cənubi Qafqazda və ətraf regionda yüksəldərək xarici təsirlərə davamlı olmasına…