YAP-ın fəaliyyətində müəyyən olunmuş strateji hədəflər

 2021-ci il mart ayının 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayı keçirildi. Bu qurultay partiyanın və ictimai-siyasi münasibətlər sisteminin tarixində mühüm hadisə olaraq diqqəti cəlb edirdi. Ölkənin ictimai-siyasi proseslərində ən aktiv mövqeyə malik olan Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturları məhz VII qurultayda yenidən formalaşdırıldı, eyni zamanda digər əhəmiyyətli qərarlar qəbul edildi. Partiyanın yeni Nizamnaməsi təsdiq olundu, İdarə Heyəti, Təftiş Komissiyası, Veteranlar Şurası seçildi və bir sıra siyasi partiyaların YAP-a qoşulmasına dair müraciətlərinə baxılaraq, müsbət dəyərləndirildi.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının önəmli siyasi, ictimai hadisələrə münasibətdə hər zaman ön xətdə irəliləməsi, qarşıya qoyduğu hədəflərə doğru inamla addımlaması, bu yolda islahatlara xüsusilə önəm verməsi ilə seçilir. Bu il noyabrın 21-də ümumxalq partiyasına çevrilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30-cu ildönümüdür. Ötən bu müddət ərzində partiya Sədr, Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursa uyğun, yüksələn inkişaf xəttini əsas prinsip olaraq müəyyən edib, yeni hədəflərə, çağırışlara doğru addımlamaqda davam edir.

Hər kəsə məlumdur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının adı Ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlıdır və onun ətrafında yaradılıb. Ulu öndərin siyasi təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında göstərdiyi xidmətlər, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və öz xalqına olan sadiqlik Azərbaycanın mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi. Ulu öndər 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda Sovet İttifaqının tərkibində olan dövlətimiz iqtisadi göstəricilərə, sosial inkişafa, siyasi nüfuzuna görə təəssüf ki, axırıncı yerlərdə idi. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin nəticəsində isə yüksəlməkdə davam edən Azərbaycan 1982-ci ildə  müttəfiq ölkələr arasında qabaqcıl yerlərə qədər qalxdı. O vaxt onun gördüyü işlər həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm yüngül sənaye sahələrini böyük dərəcədə inkişaf etdirdi, canlandırdı. Ümummilli liderin qətiyyəti, cəsarəti, müdrikliyi, xalqla daim təmasda olması, korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi haqlı olaraq xalq tərəfindən ona böyük rəğbət qazandırıb.

VII qurultayda prioritet məqsəd və vəzifələri yeniləyən Yeni Azərbaycan Partiyası monolit siyasi güc kimi ölkənin perspektiv inkişafında mühüm rol oynayacağını bir daha nümayiş etdirdi. Həm Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətində, həm də ölkəmizin gələcək inkişafı baxımından yeni mərhələnin əsasını qoyan VII qurultay haqqında əminliklə söyləmək olar ki, ümumxalq partiyası olan YAP bundan sonra da qarşısında duran strateji əhəmiyyətli vəzifələri uğurla yerinə yetirməklə ölkəmizin dayanıqlı və dinamik inkişafına müstəsna töhfə verəcək.

 

Zərdab rayon Əlibəyli kənd tam orta məktəbinin müəllimi-Aliyə Rüstəmova