Сənab İlham Əliyevin siyasi ustalığı, milli maraq və mənafeləri qətiyyətlə müdafiə etməsi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni həyatında dərin iz qoydu, dövlətimizin çoxşaxəli inkişafını təmin etdi.

Təbii ki, Azərbaycanda davamlı inkişafın və uğurların təməlində duran Prezident İlham Əliyevin siyasi peşəkarlığıdır. Ölkə başçısı prezident kimi fəaliyyətinin ilk ilindən etibarən dayanıqlı inkişaf üçün əsaslı addımlar atmışdır. Müstəqilliyimizin və ideoloji dayaqlarımızın daha da möhkəmləndirilməsinin, vətəndaş həmrəyliyinin bərqərar olmasının təməlində Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının qorunması dayanırdı. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət Azərbaycanın müttəfiqlərinin və dostlarının sayını artırılmasını, bu dövlətlərlə əməkdaşlığın dərinləşməsini və genişlənməsini təmin etdi.

Tarixən neft ökəsi kimi tanınan Azərbaycanda iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafına nail olmaq məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atdı. Hansı ki, bu siyasət bu gün də uğurla davam etdirilir. Nəhəng infrastruktur layihələri həyata keçirildi. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin yenidən qurulması ölkəmizin dünyaya çıxışını təmin etdi. Olimpiya İdman Komplekslərinin inşası gənc nəslin sağlamlığının qorunmasına, yüzlərlə səhiyyə ocağının, müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin inşası səhiyyə sisteminin inkişafına,  minlərlə məktəb tikilməsi və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi təhsilin zamanın tələblərinə uyğun qurulmasına mühüm töhfələr verdi. Bir sözlə, Azərbaycan öz inkişaf tempinə görə sadəcə regionada deyil, bütün dünyada lider dövlətlərdən birinə çevrildi.

Prezident İlham Əliyevin daxili siyasət kursunun çox mühüm istiqamətlərindən birini də sosial siyasət təşkil edir. Ölkə başçısının sosial dövlət fəlsəfəsinin əsasında hər bir vətəndaşın layiqli həyat şəraitinin təmin edilməsi prinsipi durur. Azərbaycanda sürətli inkişaf təbii olaraq, dövlət quruculuğunun bütün sahələrinə, o cümlədən sosial sferaya ciddi sirayət edib və bir çox sosial proqram və layihələrdə real əksini tapıb. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması, vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş layihələrin həyata keçirilməsinə zəmin yaradıb. Bu siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərə 30 ilə yaxın bir dövr ərzində göstərilən qayğıdır.

 

Gülnaz Məmmədova – Zərdab Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin əməkdaşı