XX əsrdə Azərbaycanın düşmənləri və Azərbaycanı sevməyən qüvvələr çirkli məqsədlərinə çatmaları üçün ən böyük təhlükəni Heydər Əliyev varlığında görürdülər

Ümummilli Liderimiz, müasir dövlətimizin qurucusu Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədr seçilməsinin ildönümü ərəfəsindəyik. Belə bir əlamətdar gündə, xalqının ən böyük xidmətkarı olmuş Azərbaycan fədaisi Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərini xatırlamamaq mümkün deyil. Şanlı tariximizin elə səhifələri var ki, bu səhifələrə qızıl hərflərlə yazılmış hər bir söz xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk olunub. Böyük fəxarət hissi ilə deməliyik ki, bu mərhələlərdən biri də tariximizin Heydər Əliyev mərhələsidir. Məhz çağdaş dövlətimizin qurucusu Heydər Əliyev elə bir dahi şəxsiyyətdir ki, o həm tarixi yazıb, həm də bu tarixin baş və əsas qəhrəmanı olub. Heydər Əliyev xalqımızın və milli dövlətçilik tariximizin ən həlledici məqamlarında, xalqımızın ölüm-dirimlə üzləşdiyi anlarda, hətta bir dövlət kimi dünya coğrafiyasından silinmə təhlükəsində xalqının və dövlətinin nicatı olub və xalqını ağır fəlakətlərdən qoruya bilib. Qeyd etmək lazımdır ki, xalqımızın taleyi necə keşməkeşli olubsa, Heydər Əliyevin taleyi də elə enişli-yoxuşlu olub. Bu Böyük Şəxsiyyətin alın yazısı öz xalqının taleyini yaşamaq olub. O xalqının dərdini öz dərdi hesab edib və həyatını da xalqına və dövlətinə həsr edib. Heç də təsadüfi deyil ki, XX əsrdə Azərbaycanın düşmənləri və Azərbaycanı sevməyən qüvvələr çirkli məqsədlərinə çatmaları üçün ən böyük təhlükəni Heydər Əliyev varlığında görürdülər. Bu qüvvələr Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsinə nə qədər sevindilərsə, hakimiyyətə gəlişinə də o qədər kədərləndilər. Onlar hətta Heydər Əliyevin heç bir vəzifəsi olmadıqda belə ondan qorxub, çəkiniblər. Çünki düşmən harada olmasından asılı olmayaraq, Ulu Öndərin bir vətən fədaisi olduğunu anlayırdı. Məhz buna görə də Azərbaycanı sevməyən qüvvələrin arzu və xəyalları Heydər Əliyev dühası ilə puç oldu. Heydər Əliyev məfkurəsi dünən də, bu gün də, gələcəkdə də Azərbaycanın mayakıdır. Bu mənada Heydər Əliyev və onun siyasəti var olduqca, orada uğur, nailiyyət, inkişaf olacaq, Zəfər olacaq. 1969-cu ildən bu günədək keçən dövrü təhlil etsək, biz deyilənlərin bir daha şahidi olarıq. Allah-təala sanki Heydər Əliyevi bir millətin nicatı, millət atası olmaq missiyası və məsuliyyəti ilə görəvləndirdi. O, tarixi şəxsiyyətlərə məxsus xilaskarlıq missiyasını xalqına xidmət etdiyi bütün dövrlərdə uğurla həyata keçirib. Hər zaman milli maraqların təmin edilməsini əsas tutan Heydər Əliyev zamanın tələblərini və obyektiv inkişaf tendensiyalarını vaxtında qiymətləndirib və öz müdrik ideyalarını millətimizin strateji inkişaf konsepsiyasına çevirə bilib. Bu nadir istedadı ilə də o və onun ideyaları dünya miqyasında özünəməxsus yer tutub. Heydər Əliyevin 20 yanvar faciəsindən sonra Moskvada qorxmadan, çəkinmədən Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək cəllad Qorbaçova, faşist ideologiyalı Sovet rejiminə və onun qaniçən ordusuna etiraz etdikdən sonra Vətənə dönməsi onun ən böyük qayıdışıdır. Hər şey də bu qayıdışdan sonra başladı. Zülmətdən işığa doğru olan bu qayıdışın sonu onun arzuladığı və inandığı Zəfər ucalığı, Zəfər zirvəsi idi.  Xalqımızın böyük oğlu, Heydər Əliyev insanları öz ideya və baxışları ətrafında toplayaraq, zəngin təcrübəsilə idarəçilikdə misilsiz uğurlara imza atdı. Hər zaman xalqın böyük inamını qazanan Ümummilli Liderimiz cəmiyyətin maraq və mənafelərini müdafiə etdiyi üçün xalqının həm də dərin etimadını qazanıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndərin Naxçıvanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı. Bu görkəmli dövlət xadiminin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən fövqəladə sessiyada deputatların və iclas zalının qarşısına toplaşan minlərlə Naxçıvan sakininin təkidi ilə Ali Məclisin Sədri seçilməsilə Azərbaycanın müstəqillik yollunun əsası qoyulub.

 

Cavid Məlikov – Zərdab şəhər sakini, fəal gənc