Rəngarəng folklor nümunəsi

Rəngarəng folklor nümunəsi Azərbaycan xalqı özünün erkən əkinçilik, maldarlıq təsəvvürləri ilə bağlı rəngarəng bayramlarını yaratmışdır. Qaynaqlardan süzülüb gələn, yaddaşlara yoldaş…

Bayram şənlikləri

Bayram şənlikləri. Novruz bayramı Baharın gəlişi ilə əlaqələndirilir. Təbiətə yenilik gətirən bu anı yeni il kimi qeyd etmək də təsadüfi…